Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Luthi Al Muhlisin