Pelepasan Pengurus Takmir Masjid Agung Karanganyar