Jamasan Pusaka Kanjeng Kyai Pamot, pusaka gadhuan saking Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran Kaping IV dari Surakarta Hadiningrat