Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM

Pejabat

Tugas dan Fungsi

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

 1. Penyiapan bahan kajian tentang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
 2. Pelaksanaan kegiatan telaahan mengenai pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

Uraian tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM, sebagai berikut:

 1. Menyusun program kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
 4. Merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Bupati di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia bersama dengan unit kerja yang terkait;
 5. Memantau perkembangan kegiatan di bidang pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 6. Melaksanakan kegiatan telaahan dan analisis mengenai pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.