Asal Mula Kali Bagor

Kali Bagor Berada di desa Jumantoro Kecamatan Jumapolo. Kali bagor berasal dari bahasa jawa yang artinya Karung menurut hasil survai nama kali bagor bernama Kali Bagor. Kali bagor berada di titik pada koordinat 111˚03’52” T  07˚42’19” S.

Menurut cerita warga setempat bahawa pada zaman dahulu ada seoarang warga  membuang bagor ke sungai tersebut sebagai sesaji pada saat mengadakan upacara pernikahan